Vakantiemarkt MeeReizen 2017 op 20 november 2016

geplaatst in: Algemeen | 0

Beste mensen,

op zondag 20 november a.s. hield Mee Reizen weer haar jaarlijkse vakantiemarkt in zalencentrum Frans Op de Bult. Wat gebeurde daar?:

Ondernemersvereniging Roershoek-Slangenbeek houdt per 1 januari op te bestaan. In overleg met de leden is er een goede bestemming gezocht voor het overgebleven banksaldo. Er is voor gekozen het geld te schenken aan de Stichting Vrienden van MeeReizen.

Deze stichting is in de zomer van 2016 in het leven geroepen met het doel de Stichting MeeReizen financieel te ondersteunen. Al 50 jaar organiseert de Stichting MeeReizen vakanties voor (jonge) mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hierdoor hebben hun ouders en/of verzorgers, die normaal het hele jaar zorgen voor hun zoon of dochter, tijdens deze vakantie even tijd voor zichzelf. Omdat de kosten van deze reizen natuurlijk hoog zijn, hoewel er gewerkt wordt met vrijwilligers, is de Stichting Vrienden van MeeReizen opgericht. Deze stichting gaat op zoek naar donateurs en sponsoren om de activiteiten van Meereizen te ondersteunen. Daarbij kan worden gedacht aan een extraatje voor deelnemers tijdens een vakantie, maar ook aan scholing van de vele vrijwilligers die de vakanties begeleiden. 

Voorzitter Rudi Wissink van de Ondernemersvereniging en eigenaar van ProMess Training, is één van de hoofdbegeleiders bij de Stichting MeeReizen. De suggestie om de Stichting Vrienden van MeeReizen te kiezen als doel voor het overgebleven geld komt dus van hem.

“Met deze schenking aan de Stichting Vrienden van MeeReizen wil de Ondernemersvereniging Roershoek-Slangenbeek onderstrepen dat zij graag bijdraagt aan het welzijn van de mensen met een verstandelijke beperking en dat dit extraatje de Stichting mag helpen om dit te bevorderen tijdens de vakanties van MeeReizen. Zij wenst de Stichting Vrienden van MeeReizen daarmee veel succes!”

Op zondag 20 november 2016, tijdens de vakantiemarkt van MeeReizen heeft Wissink de cheque met het overgebleven geld, € 1000,-, overhandigd aan de voorzitter van de Vriendenstichting, Annemieke Wolff. De Vrienden zijn natuurlijk erg blij met deze donatie en zullen er voor zorg dragen dat het bedrag ten goede komt aan de activiteteiten van MeeReizen.

IMG_3127